งานของเรา

ให้บริการ ระบบซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นในรูปแบบ คลาวด์ (Cloud) ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ AonEDMS โดยผู้ใช้งานไม่ต้องมีความรู้หรือทักษะทางด้านไอที

AonEDMS คืออะไร ?

Next

Our Services

เราให้คำปรึกษา และ สร้างแอพพลิเคชั่นระบบงานในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ นึกถึงระบบออนไลน์ นึกถึงเรา Application on NET

AonEDMS Cloud Premium

ให้เรื่องระบบงานเป็นหน้าที่เรา ไม่ต้องลงทุน เซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมเมอร์ และ บุคคลากรด้านไอที

AonEDMS Cloud Service

Gadget แอพพลิเคชั่น สำหรับ SME ทั่วไป
เริ่มต้นสมัครและใช้งานได้ฟรี

iOS Development

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร โดยการมี App ไว้ใช้งานและสื่อสารกับลูกค้าของคุณ