ปรับแต่งให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

AonEDMS Cloud Premium เป็นบริการแบบแอพพลิเคชั่นซอฟ์ตแวร์ ที่ปรับแต่งสำหรับ "คุณ"
เราออกแบบระบบ แอพพลิเคชั่น ตามลักษณะงานของคุณ บนพื้นฐานทางวิศวกรรม มีเสถียรภาพ และ ความปลอดภัย ทำให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่น

ICP Chemicals

ธุรกิจขนส่งสินค้าเคมีภันฑ์ ที่ต้องการการควบคุมที่สูงกว่ามาตรฐานการขนส่งสินค้าทั่วไป ความปลอดภัยและความเที่ยงตรง เป็นสิ่งที่ต้องมีในธุรกิจนี้

AonEDMS Cloud Premium เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการการขนส่ง สินค้าให้ตรงตามกำหนด ให้ง่ายขึ้น ตอบสนองทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายจัดการ และ ขนส่ง


ICP Fertilizer

ผู้ผลิตปุ๋ยเคมี ยี่ห้อ ม้าบิน ที่มีตลาดทั่วประเทศการเก็บข้อมูลลูกค้าและบริการจัดการการกระจายสินค้าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เป็นผู้นำตลาดและอยู่เหนือคู่แข่ง

AonEDMS Cloud Premium เข้ามาจัดการข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลแบบ Real-Time ผู้บริหารตัดสินใจได้ทันที ทีมขายสามารถมอนิเตอร์ข้อมูลปัจจุบันได้ทันที่